Možnosti použitia

PRE JEDNODUCHÝ PRÍSTUP Z MOBILNÝCH ZARIADENÍ

PRE JEDNODUCHÝ PRÍSTUP Z MOBILNÝCH ZARIADENÍ

PRE EFEKTÍVNU SPOLUPRÁCU

PRE EFEKTÍVNU SPOLUPRÁCU

NA ZDIEĽANIE SÚBOROV CEZ INTERNET

NA ZDIEĽANIE SÚBOROV CEZ INTERNET

AKO FTP WEB SERVER

AKO FTP WEB SERVER

AKO ZÁLOHA DÔLEŽITÝCH FIREMNÝCH DÁT

AKO ZÁLOHA DÔLEŽITÝCH FIREMNÝCH DÁT

AKO ZDIEĽANÝ SIEŤOVÝ PRIEČINOK

AKO ZDIEĽANÝ SIEŤOVÝ PRIEČINOK