FTP web server

ftpserverBitguard Bit-Biznis vám dovolí úložný priestor využívať aj pomocou FTP.  Máte úplnú kompatibilitu a podporu pre prístup ku všetkým vašim súborom pomocou FTP, SFTP a WebDAV. Môžete nastaviť FTP prístup vami prideleným interným alebo externým užívateľom. Ak potrebujete FTP server, Bitguard vám to uľahčí a pridá desiatky ďalších užitočných funkcií.