My

Spoločnosť Bitguard vznikla v roku 2013 ako tím mladých dynamických ľudí, ktorí sú odborníkmi vo svojom obore. Vidíme na slovenskom trhu potrebu pre kvalitné, avšak cenovo dostupné riešenie v oblasti zálohy a bezpečnosti dát. Na prvom mieste je pre nás zákazník a jeho potreby. Chceme byť vašou dôležitou súčasťou v tomto digitálnom svete a chrániť pre vás to najcennejšie.

 

Prečo Bitguard?

Naším cieľom je chrániť vaše dáta pred udalosťami, ktoré nemôžete predvídať. Umožniť vám prístup k nim kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Ponúkame vám overené, funkčné a stabilné riešenie. Našim partnerom pre zálohu a ochranu vašich dát je medzinárodná databanka spĺňajúca najprísnejšie armádne podmienky.

 

Fakturačné údaje

 

Bitguard s.r.o.
Kynceľová 4316/10
974 01 Kynceľová
Slovensko
IČO: 48 037 168
DIČ: 2120002390
Tel: 0949 232 742

Číslo účtu: 5067313725/0900
IBAN: SK4509000000005067313725
BIC – SWIFT: GIBASKBX

 

Zapísaný v obchodnom registri Vložka číslo:  27674/S
Dozorný orgán inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 

 

Prípadné spory medzi Bitguard s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy.