Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú politiku a procedúru zberu, používania a zverejňovania Vašich informácií. Užívatelia môžu používať Bitguard™ službu (“služby”) cez našu webovú stránku www.bitguard.euwww.bitguard.sk,www.bitguard.cz, aplikácie na zariadeniach, cez API a prostredníctvom tretích strán. “Zariadenie” je akýkoľvek počítač, ktorý je používaný na prístup k Bitguard™ službám, vrátane, ale nie výlučne desktop, laptop, mobilný telefón, tablet alebo iné zariadenie spotrebnej elektroniky. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú Váš prístup k Bitguard™ službám, bez ohľadu na to, ako k nim pristupujete, pričom používaním našich služieb dávate súhlas k zberu, prenosu, spracovaniu, uloženiu, zverejneniu a iným spôsobom použitia uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Všetky rôzne formy dát, obsahu a informácií popísané nižšie sú súhrne nazývané ako „informácie“.

 

1. Informácie, ktoré zbierame a ukladáme

Počas prevádzky Bitguard™ služieb môžeme zbierať a ukladať nasledovné informácie:

 

Informácie, ktoré poskytnete:

 Ak si vytvárate účet, zozbierame niektoré osobné informácie ako Vaše meno, telefónne číslo, číslo kreditnej karty alebo iné fakturačné údaje, emailovú adresu a domácu alebo firemnú poštovú adresu. Môžete nás požiadať aby sme naimportovali Vaše kontakty tým, že nám poskytnete prístup do Vašich služieb tretích strán (napríklad Váš emailový účet) alebo aby sme použili Vaše informácie, ak nám poskytnete prístup na Váš účet v sociálnych sieťach. Zároveň nám môžete poskytnúť emailové adresy kontaktov, keď s nimi zdieľate súbory alebo priečinky.

 

Súbory:

 Zbierame a ukladáme súbory, ktoré nahráte, stiahnete alebo otvoríte prostredníctvom Bitguard™ služieb. Ak do svojho Bitguard™ pridáte súbor, ktorý už bol pred tým nahraný Vami alebo iným užívateľom, môžeme asociovať celý alebo len časť predchádzajúceho súboru s Vašim účtom, než by sme mali ukladať duplikát.

 

Dáta logu:

 Keď používate služby, automaticky nahrávame informácie z Vášho zariadenia, Vášho softvéru a Vašej aktivity v službách. To môže zahrňovať adresu internetového protokolu (“IP”) Vášho zariadenia, typ prehliadača, webové stránky, ktoré ste navštívili pred tým ako ste prišli na našu stránku, informácie, ktoré hľadáte na našej stránke, miestne nastavenia, identifikačné čísla asociované s Vašim zariadením, Vášho mobilného operátora, značky dátumu a času asociované s transakciami, informácie o konfigurácii systému, fyzické informácie o systéme, metadáta týkajúce sa Vašich súborov a iné interakcie so službami.

 

Cookies:

Tiež používame “cookies” pre zber informácií a vylepšenie našich služieb. Cookie je malý dátový súbor, ktorý presunieme do Vášho zariadenia. Môžeme použiť “stále cookies” aby sme uložili Vaše prístupové meno a heslo pre budúce prihlásenie do služieb. Môžeme použiť “relačné identifikačné cookies” aby sme umožnili určité možnosti služby aby sme lepšie pochopili ako službu používate a pre monitorovanie súhrnného využitia a smerovania sieťového toku na službe. Môžete nastaviť svoj prehliadač prostredníctvom zmeny nastavení, tak aby neprijímal cookies alebo aby Vás upozornil pred akceptáciou cookies z web stránok, ktoré používate. Avšak ak nebudete prijímať cookies, nebudete schopný používať všetky výhody služieb.

 

2. Ako používame osobné informácie

Osobné informácie:

V priebehu používania služby môžeme zbierať osobné informácie, ktoré môžu byť použité na to, aby sme Vás mohli kontaktovať alebo identifikovať (“osobné informácie”). Osobné informácie sú alebo smú byť použité: (I) na poskytnutie a vylepšenie našich služieb

  1. na správu Vášho prístupu do služieb Service
  2. na lepšie pochopenie Vašich potrieb a záujmov
  3. na zosobnenie a vylepšenie Vášho zážitku
  4. na poskytnutie alebo dodanie softvérových aktualizácií a oznámení o produktoch.

Geo-Lokačné informácie:

Niektoré zariadenia umožňujú aplikáciám prístup k informáciám o aktuálnej pozícii zariadenia v reálnom čase (napríklad GPS). Naše mobilné aplikácie nezbierajú takéto informácie v dobe kedy tieto zásady vstúpili v platnosť, avšak môžeme tak učiniť v budúcnosti s Vašim súhlasom, pre vylepšenie našich služieb. Niektoré fotografie, ktoré uložíte na Bitguard™ môžu obsahovať informácie o mieste zhotovenia. Môžeme použiť túto informáciu pre vylepšenie Vášho zážitku. Zároveň niektoré informácie, ktoré zbierame zo zariadenia, ako napríklad IP adresa, môžu byť niekedy použité na zistenie pozície zariadenia.

 

Analýza:

Zbierame aj niektoré informácie (my sami alebo prostredníctvom tretích strán) pomocou záznamov a cookies, ktoré môžu byť niekedy priradené k osobným informáciám. Používame tieto informácie pre vyššie uvedené účely a pre monitorovanie a analyzovanie používania služieb, technickú správu služieb, vylepšenie funkcionality služieb a prístupnosti užívateľov, a pre potvrdenie, že užívatelia majú potrebné oprávnenie na to, aby služba spracovala ich požiadavku.  V dobe kedy tieto zásady vstúpili v platnosť používame Google Analytics. Pre viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov v Google Analyticskliknite sem, a pre možnosť odstúpenia z tejto služby kliknite sem.

 

3. Zdieľanie a zverejnenie informácií

Vaše používanie:

Podľa nastavení Vášho účtu zobrazíme Vaše osobné informácie na stránke Vášho profilu a v iných častiach služieb. Akékoľvek informácie, ktoré poskytnete, by mali odzrkadľovať čo všetko chcete aby o Vás ostatní vedeli. Prosíme Vás, aby ste dôsledne zvážili, aké informácie zverejníte na stránke Vášho profilu a požadovanej úrovni anonymity. Informácie vo svojom profile môžete kedykoľvek upraviť. S Vašim súhlasom môžeme zdieľať alebo zverejniť, napríklad ak používate aplikácie tretích strán na prístup k Vášmu účtu (viď nižšie). Svoje informácie tiež môžete zverejniť cez určité vlastnosti služieb. Verejné informácie sú voľne šíriteľné.

 

Poskytovatelia služby, obchodní partneri a iní:

Môžeme použiť dôveryhodné tretie strany a osoby na pomoc s poskytnutím, analýzou a vylepšením služieb (vrátane ale nie výlučne na uloženie dát, údržbu služieb, správu databáz, analýzu siete, spracovanie platieb a vylepšenie vlastností služieb). Tieto tretie strany môžu mať prístup k Vašim informáciám len za účelom výkonu týchto úloh v našom mene a za obdobných podmienok, aké sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 

Aplikácie tretích strán:

S Vašim súhlasom môžeme zdieľať Vaše informácie s aplikáciami tretích strán. Nie sme zodpovední za to, čo tieto tretie strany urobia s Vašimi informáciami. Preto by ste sa mali uistiť, že dôverujete tejto aplikácii, a že súhlasíte s jej zásadami ochrany osobných údajov.

 

Dodržiavanie zákonov a žiadosti orgánov činných v trestnom konaní: Ochrana práv Bitguard™:

Stranám mimo Bitguard™ môžeme zverejniť súbory uložené na Vašom Bitguard™ a informácie o Vás, ktoré zbierame, ak sme v dobrej viere presvedčení, že odhalenie je odôvodnene potrebné pre

  1. súlad so zákonom, vyhláškou alebo právnou požiadavkou
  2. ochrániť bezpečnosť ktorejkoľvek osoby pred smrťou alebo vážnym poranením
  3. zabránenie podvodu alebo zneužitiu Bitguard™ alebo jeho užívateľov
  4. ochrániť vlastnícke práva Bitguard™.

Ak orgánom činným v trestnom konaní poskytneme Vaše Bitguard™ súbory ako je uvedené vyššie, odstránime Bitguard™ šifrovanie pred tým, ako ich poskytneme orgánom činným v trestnom konaní. Avšak Bitguard™ nebude schopný odšifrovať súbory, ktoré ste zašifrovali pred tým, ako ste ich uložili do Bitguard™.

 

Nesúkromné a neosobné informácie:

Môžeme zverejniť Vaše nesúkromné, súhrnné alebo inak neosobné informácie, ako užívateľskú štatistiku našich služieb.

 

4. Zmena alebo zmazanie Vašich informácií

Ak ste registrovaným užívateľom, môžete svoje osobné informácie, ktoré ste zadali pri registrácii alebo vo svojom profile zmeniť, zaktualizovať, upraviť alebo zmazať v “nastaveniach účtu”. Ak sa zmenia informácie Vašej osobnej identifikácie alebo si už neželáte používať svoje služby, môžete ho zaktualizovať alebo zmazať v “nastaveniach účtu”. Ak je to vyžadované právom, môžeme si v niektorých prípadoch ponechať kópie Vašich informácií.

 

5. Uchovávanie dát

Vaše dáta budeme uchovávať po dobu, pokým je Váš účet aktívny alebo je potrebné na to aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby. Môžeme uchovať a použiť Vaše informácie podľa potreby aby sme vyhoveli našim právnym záväzkom, vyriešili spory a dodržali naše dohody. V súlade s týmito požiadavkami sa budeme snažiť zmazať Vaše informácie po Vašej žiadosti čo najrýchlejšie. Avšak prosím zoberte na vedomie, že pri mazaní Vašich informácií na našich serveroch môže dôjsť k oneskoreniu a aj po zmazaní môžu existovať zálohy Vašich informácií. Zároveň na našich serveroch nemažeme súbory, ktoré sú rovnaké ako súbory iných užívateľov.

 

6. Bitguard™ komunita

Naša služba ponúka verejne prístupné komunitné služby ako blogy, fóra a wiki. Prosím zoberte na vedomie, že informácie, ktoré poskytnete na týchto stránkach môžu byť prečítané, zozbierané a použité ostatnými užívateľmi, ktorí k nim majú prístup. Vaše príspevky môžu ostať i po zmazaní Vášho účtu.

 

7. Bezpečnosť

Bezpečnosť Vašich informácií je pre nás dôležitá. Ak zadávate citlivé informácie (ako číslo kreditnej karty) na našom objednávkovom formulári, šifrujeme prenos tejto informácie prostredníctvom technológie SSL. Dodržiavame všeobecne uznávané štandardy ochrany informácií, ktoré sú nám poskytované počas prenosu i po ich prijatí. Avšak žiadna metóda elektronického prenosu alebo uloženia informácií nie je 100% bezpečná. Preto nemôžeme garantovať absolútnu bezpečnosť.