Štatistiky straty dát

Zarážajúce, ale pravdivé Fakty o strate dát

Priemerná miera zlyhania diskov a páskových jednotiek je 100% – všetky jednotky nakoniec zlyhajú.
100
Iba 34% spoločností testuje svoje páskové zálohy, a z tých, ktoré áno, 77% našlo zlyhanie.
77
60% spoločností, ktoré prídu o svoje dáta skončia s podnikanikaním do 6 mesiacov po zlyhaní.
60
Viac ako polovica citlivých firemných dát je umiestnená na nechránených PC.
50
Iba 25% používateľov pravideľne zálohuje svoje dáta.
25
Až 85% z týchto používateľov má o svoje dáta strach.
85
Viac ako 22% opýtaných uviedlo, že zálohovanie svojich počítačov bolo na ich zozname úloh, ale zatiaľ sa im ho nepodarilo uskutočniť.
22
30% spoločností uvádza, že ešte stále nemajú program obnovy po havárii. 2 z 3 majú pocit, že ich plány na obnovu a zálohovanie dát majú výrazné nedostatky.
30
Ročne je každý 25. notebook ukradnutý, rozbitý alebo zničený.
4
Máte až 30% šancu, že sa u vás objavý nejaký poškodený súbor počas jedného roka.
30
20% malých a stredných podnikov utrpí veľkú stratu dôležitých dát každých 5 rokov.
20
70% podnikateľov zažilo (alebo zažijú) stratu dát v dôsledku náhodného vymazania disku alebo zlyhania systému, vírusov, požiaru alebo inej pohromy.
70
Prvé reakcie zamestnancov, ktorí prídu o dáta je pokus o obnovu stratených dát pomocou softvéru pre obnovu alebo reštartovaním prípadne odpojením svojhopočítača – to sú kroky, ktoré môžu spôsobiť, že neskoršia obnova dát profesionálom bude nemožná.
100